Hizmetler

NPC inşaat, elektrik ve mekanik mühendisliği gibi esas mühendislik dallarında üç temel.

.

1. Proje geliştirme ve yönetiminde uzman teknik destek  

2. Proje yönetimi ve idaresi  

3. İşletme ve bakım servisleri  

4. Akım danışmani ve aralıklar Hizmetleri  5. Akım Sistem arastırmasi Network planlama ve incelemesi:

Yukarıdaki üç hizmetin genişletilmiş hali aşağıda verilmiştir.

 

1. Proje gelişiminde ve yönetiminde teknik destekler....

 

NPC, maximum seviyede müşteri memnuniyeti için en gelişmiş teknoloji ve modern mühendilik

araçlarıyla aşağıdaki konularda teknik destek hizmetleri verebilecek tecrübeye sahiptir.

 

Kavramsal tasarım ve önfizibilite çalışmaları

Kar getiri çalışmalarını da kapsayan detaylı  fizibilite çalışması

Risk analizi

Proje finans müzakeresi  ve değerlendirmesi.

Proje maliyet değerlendirmesi ve proje bütçesi

Proje kapsamında satınalma hizmetleri

  1. İşletme satınalmaları ve ekipman satınalma

  2. Hizmet satınalmaları

 

  • Mühendislik sistemlerinin planlama ve dizaynı

 

* Elektrik mühendisliği:

 

 Elektrik şebeke planlama ve dizaynı

 Şalt merkezlerinin primer ve sekonder dizaynı

 Şebeke iletim ve dağıtım dizaynı

 Sokak lambası system dizaynı

 Bina tesisatları dizaynı (Elektrik iç-dış aydınlatma, priz, klima, havalandırma sistemleri, yangın

 söndürme sistemleri)

 Yenilenebilir enerji sistemleri (solar, rüzgar, doğalgaz, lpg ) dizaynı

 Enerji verimliliği de dahil talep-tarafı yönetim sistemleri.

 Elektrik tesisi müşteri enerji ölçümü ve faturalama sistemleri

 

* İnşaat mühendisliği:

 

 Bina dizaynları ve yapısal dizaynları emel dizaynı

 Su sağlama sistemleri ve su arıtma tesisleri

 Atık su sistemleri ve kanalizasyon sistemleri

 Belediye atık yönetim sistemleri

 Tasarım hizmetleri (çizim vs.)

 

* Makina Mühendisliği:

Termik güç santrallari

HVAC systemleri dizaynı

 

  • Elektrik, inşaat ve makina üzerine inşaat çalışmaları

 

* Elektrik:

 

Enerji santrali inşası ve rehabilitasyonu

Yenilenebilir enerji santralleri (Solar, rüzgar, doğalgaz) inşası

OG, YG, EYG şalt merkezi inşası

OG ve YG iletim hattı inşası

Dağıtım şebekesi inşası

Tesis gelir ölçümü ve faturama sistemi kurulumları

Bina tesisatları kurulumları (Elektrik iç-dış aydınlatma, priz, klima, ahavlandırma sistemleri,  

yangın söndürme sistemleri)

Telekomünikasyon ekipmanları(BTS) ile GSM sahalarının inşası, Mikrodalga bağlantıları,   

   DCS & Pico Cell, direk kurulumu, topraklama ve güç besleme bağlantıları.

 

* İnşaat:

 

İnşaat mühendisliği inşaatları

Su besleme ve su arıtma  tesisi kurulumları

Atıksu sistem kurulumları

Atık yönetim sistemi uygulamaları

 

 * Mekanik:

 

Endüstriyel fabrika inşası, yenileme ve rehabilitasyon

Ağır ekipman kurulumu

HVAC system kurulumu

 

2. Proje Yönetimi ve Proje İdaresi...

 

NPC, müşterilerine her çeşit mühendislik projesinde, anlaşılır proje yönetimi ve proje idaresi

hizmetleri sağ lamakta tam kaynaklara ve kapasiteye sahiptir. NPC, mükkemmel ekonomik ve

 uygun maliyetli proje yönetimi hizmeti

verme ve zamanında tamamlama referanslarına sahiptir.

 

NPC’nin sunabileceği hizmetler aşağıdakilerdir:

 

Proje planları, iş programları ve bütçeleri hazırlama

İhale ayrıntılarının ve dokümanlarının hazırlanması

İhale değerlendirmesi, sözleşme görüşmesi ve yönetimi

Proje kaynak planlaması

Uzman profesyonel işgücü temini hizmeti ( proje yönetim kadrosu)

şteri menfaatine göre sahiplerin mühendis

Proje saha yönetim hizmetleri

Projelerin finansal yönetim hizmetleri

Güvenlik standartlarının ve gereksinimlerinin yönetimi

Proje denetleme gerçekleştirme

şteri yararına fabrika denetim ve test hizmetleri

Test ve devreye alma hizmetleri

As-Built proje çizimlerinin hazırlanması

Proje bitirme ve teslim etme

Eğitim ve kapasite yapılandırma hizmetleri

 

3. İşletme ve Bakım Hizmetleri:

 

Enerji santralleri işletme ve bakımı

YG, OG ve EHV şalt merkezlerinin işletme ve bakımı

YG ve OG iletim hatlarının canlı hat bakımı da dahil işletme, bakımı

Tesis enerji ölçme sistemlerinin ve faturalandırma sistemlerinin işletme ve bakımı

Elektrik enerji  sayacı okuma hizmetleri

Endüstriyel tesisler işletme ve bakımı

Bina bakım hizmetleri

 

4. Akım danışmani ve aralıklar Hizmetleri :

 

güç danışmani ve akım aralıklar Hizmetlerin Geliştirmesi ve güç kaynakların değiştirmesi.

güç Geliştirmek danışmani ve güç ulaşım dağıtımı.

güç Geliştirmek danışmani ve yeni akım Sistemleri.

Ticari Projelerin Mühendislik  hizmetleri.

 

5. Akım Sistem arastırmasi Network planlama ve incelemesi:

 

şebekelerin ulaşımi ve dağıtımı için Yardimci Sistem incelenmesi.

güç şebekelerin Masterplan Geliştirmesi.

Özel Ticari Sistem incelenmesi.

NORTH POWER ŞIRKETİN YAPABILECEKLERI

NPC’s team of qualified and experienced professionals equipped with following modern power industry tools provides a wide range of state-of-the-art solutions to the industry.

ETAP

araştırmak, Planlama ve tasarlamak Mühendislik incelemeler şebekelerin değiştirmesi güç ulaşımi ve dağıtımı.

PSS/E, PSS/SINCAL   

araştırmak, Planlama ve tasarlamak Mühendislik incelemeler şebekelerin değiştirmesi güç ulaşımi ve dağıtımı.

SynerGEE Electric     

araştırmak, Planlama ve tasarlamak Mühendislik incelemeler şebekelerin değiştirmesi güç ulaşımi ve dağıtımı.

MapInfo & AutoCAD    

çizim ve Planlama Programlari

Progect Management

işlerin Hazirlamasi için Microsoft Project.

PV Syst

Solar Fotovoltaik Sistemin seçimi ve tasarımı için yazılım

Al-Ameen    

Muhasebe işlerie ayit Özel bir program.

© Copyright 2011 - 2021 NPC - All Rights Reserved

Designed & Developed by WAN Co.